Dolnośląski klucz sukcesu

NAJLEPSZA INSTYTUCJA KULTURY 2011

 

Najlepszy w Polsce DKF

Nagroda przyznana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej podczas 37. Gdynia Film Festiwal

Nominacja najlepsze kino w Polsce

Nagroda przyznana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej podczas 37. Gdynia Film Festiwal

Turystyczny produkt roku 2006

dla Bolesławieckiego Święta Ceramiki, przyznana przez Polską Organizację Turystyczną

Najlepszy wynik frekwencyjny filmu zagranicznego weekend otwarcia w 2016 r.

Nagroda dla kina niezależnego

Dolnośląski klucz sukcesu

NAJLEPSZA INICJATYWA KULTURALNA 2003
Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski

Informacje o nas

Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki jest samorządową instytucją Kultury, której organem założycielskim jest Gmina Miejska Bolesławiec.

BOK - MCC funkcjonuje w trzech budynkach:

- Międzynarodowe Centrum Ceramiki to główna siedziba ośrodka mieszcząca się w nowoczesnym budynku wybudowanym w  2010 roku. W obiekcie znajdują się m.in. dwie pracownie ceramiczno – rzeźbiarskie, pracownia szkła i witrażu oraz pracownia muzyczna i dwie sale taneczne (pl. Piłsudskiego 1c)

Kino „Forum” budynek połączony z MCC, wyremontowany w 2010 roku, w skład którego wchodzą dwie sale: „Forum”  - sala widowiskowo-kinowa 3D na 420 miejsc, oraz kameralna sala kinowa na 49 miejsc (pl. Piłsudskiego 1c)

- Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” nowoczesny obiekt wielofunkcyjny wyremontowany w 2014 roku. Poza pracowniami fotograficzną i filmową budynek posiada salę widowiskowo-kinową na 120 osób  (ul. Chopina 17)


Podstawowym celem BOK - MCC, zgodnie ze Statutem, jest tworzenie i upowszechnianie kultury na terenie miasta i gminy Bolesławiec poprzez m.in.

 • organizowanie wystaw i wernisaży;
 • organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów i projekcji filmowych;
 • prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych;
 • prowadzenie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych;
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
 • rozpoznanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

Spełniając założenia statutowe, w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego, w BOK – MCC funkcjonuje ponad 20 pracowni, w których działa ok. 50 różnych grup aktywności, od grup dziecięcych przez młodzieżowe, aż do grup senioralnych. Zajęcia prowadzą doświadczeni i uzdolnieni instruktorzy w nowoczesnych i profesjonalnie wyposażonych pracowniach.

W ramach działalności ARA funkcjonują następujące grupy artystyczne:

Nasi podopieczni rokrocznie zdobywają wiele nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

Poza w/w pracowniami działają w BOK – MCC również inne grupy artystyczne: Miejska Orkiestra Dęta „Bolesławiec”, Mażoretki, Miejski Chór „Cantate Deo”, Zespół Pieśni i Tańca „Bolesławiec”.

W BOK – MCC spotykają się również stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, działające na terenie Bolesławca m.in. Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół, Stowarzyszenie Społeczne Klub Nauczycielski „Carpe Diem”, słuchacze Uniwersytetu III Wieku czy Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Oferta ośrodka to także liczne wystawy w dwóch galeriach: „W sam raz” i „mała Biała

Regularnie prezentujemy prace artystów-ceramików, fotografów, grafików, malarzy i  rzeźbiarzy. Przed budynkiem BOK - MCC znajduje się aleja płyt pamiątkowych z odciskami dłoni uznanych bolesławieckich ceramików. Jesteśmy organizatorami odbywającego się nieprzerwanie od ponad pół wieku Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego.

Prowadzimy Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz sklep z ceramiką - jedyny, w którym można nabyć wyroby około dwudziestu producentów ceramiki, zrzeszonych w Bolesławieckim Bractwie Ceramicznym.

BOK – MCC aktywnie pozyskuje środki na realizację projektów. Od roku 2012 ośrodek brał czynny udział w ponad 20 projektach międzynarodowych. Ponadto BOK – MCC jest organizatorem cyklicznych imprez plenerowych o zasięgu międzynarodowym, m.in. Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej, Bolesławieckie Święto Ceramiki, Międzynarodowy Plener Ceramiczno – Rzeźbiarski oraz Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości.

Działalność BOK – MCC została zauważona i doceniona na arenie ogólnopolskiej:

 • Dolnośląski Klucz Sukcesu - VIII edycja w kategorii „Najlepsza instytucja kultury, inicjatywa kulturalna” laureatem został Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski.
 • Dolnośląski Klucz Sukcesu - nominacja w X edycji w kategorii „Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna” dla Bolesławieckiego Święta Ceramiki.
 • Dolnośląski Klucz Sukcesu - XI edycja w kategorii „Najlepsza instytucja kultury” laureatem został Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki za rok 2011.
 • Nagroda PISF dla najlepszego DKF-u - w roku 2012 bolesławieckie Kino Forum zostało nagrodzone na Festiwalu w Gdyni nagrodą dla najlepszego Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Polsce
 • Nagroda dla kina niezależnegokategoria: najlepsze otwarcie 2016 r. (najlepszy wynik frekwencyjny filmu zagranicznego w weekend otwarcia w 2016 roku – kino „Forum” z filmem ŁOTR 1 - GWIEZDNE WOJNY HISTORIE)

 

Motto Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki brzmi –

"Kultura tworzy ludzi, ludzie tworzą kulturę "

Zdjęcia obiektu z zewnątrz:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 

Zdjęcia wewnątrz obiektu:

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10