„Ocalić od zapomnienia… polskie cmentarze Derventa i Gradiszka w Bośni” - podsumowanie projektu

Zakończył się tegoroczny projekt Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół „Ocalićod zapomnienia …polskie cmentarze Derventa i Gradiszka w Bośni”. Uroczysta konferencja odbyła sięw piątek, 23 listopada w Centrum Integracji Kulturalnej 'Orzeł(BOK - MCC). W spotkaniu uczestniczyła dr Rozalia Ligus z Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Pedagogiki, która prowadzi badania na temat migracji - biografie III i IV pokolenia reemigrantów z byłej Jugosławii i Bośni.

Licznie zgromadzona publiczność obejrzała premierowo film "Nasza Bośnia”. Oprócz filmu, w ramach projektu powstała ciekawa publikacja 'Detlak - Kalendrowce Miljevac' osady polskiej emigracji w Bośni, o której krótko opowiedział autor Franciszek Kwaśniak.Wieczór zakończył się występem artystycznym przygotowanym przez Zespół Ludyczny Stowarzyszenia tańczący bałkańskie tańce kołowe. Grupa od roku ćwiczy pod okiem animatora Urszuli Frąszczak - Matyjewicz, a zadebiutowała w czerwcu tego roku podczas Festiwalu Kultury Południowosłowiańskiej.

Projekt „Ocalić od zapomnienia … polskie cmentarze Derventa i Gradiszka w Bośni” współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

 

 • 1_10_of_16
 • 1_11_of_16
 • 1_12_of_16
 • 1_13_of_16
 • 1_14_of_16
 • 1_15_of_16
 • 1_16_of_16
 • 1_1_of_16
 • 1_2_of_16
 • 1_3_of_16
 • 1_4_of_16
 • 1_5_of_16
 • 1_6_of_16
 • 1_7_of_16
 • 1_8_of_16
 • 1_9_of_16

artykuły wyróżnione

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8