Pozostałe pracownie

W pracowniach spotykają się także różne grupy i stowarzyszenia, działające na terenie Bolesławca, między innymi:

  • Klub Nauczycielski "Carpe Diem" (czwartek 10.00 - 12.00, pracownia plastyczna - I piętro BOK - MCC)
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku  - zajęcia plastyczne (poniedziałek 10.00 - 13.00, pracownia plastyczna - I piętro BOK - MCC)
  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Rejon Bolesławiec (środa 15.30 - 19.30, pracownia plastyczna - I piętro BOK - MCC)
  • Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół (spotkania w CIK "Orzeł")
  • Bolesławiecki Klub Sportowy "Bobrzanie" - kółko szachowe (poniedziałki i czwartki 17.00 - 20.00, sala plastyczna)