XV Park Sztuki

Po raz kolejny w Kliczkowie odbywa się Plener malarski – XV Park Sztuki, zorganizowany dzięki współpracy Bolesławieckiego Ośrodka Kultury- Międzynarodowego Centrum Ceramiki z Fundacją Pro Culturae Bono oraz Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Uczestnikami pleneru są artyści z Dolnego Śląska oraz spoza jego granic, którzy będą tworzyć swoje prace w przepięknej scenerii Zamku Kliczków. Park Sztuki to wydarzenie, które trwa 10 dni. Promuje ono artystów zajmujących się malarstwem, pozwalając im nie tylko na tworzenie swoich dzieł, ale również na wymianę doświadczeń i długie rozmowy o sztuce. Plener będzie trwał od 28.08 do 6.09.2023 r., a jego kuratorem jest Krystyna Szczepaniak.  Wśród uczestników znaleźli się:

Piotr Butkiewicz 

Urodzony w Łodzi. Studia w ASP (PWSSP) we Wrocławiu. Dyplom w roku 1991 w pracowni rzeźby prof. Leona Podsiadłego. Studia Podyplomowe „Przygotowanie do zawodu nauczyciela” Uniwersytet Wrocławski 2012-14 roku. Zajmuje się rzeźbą, malarstwem i projektowaniem mebli.

Rafał Chojnowski   

Absolwent wrocławskiej PWSSP (aktualnie ASP). Przez 6 miesięcy studiował grafikę warsztatową w Camden School of Art w Londynie. Przez wiele lat łączył malarstwo z działalnością projektową i reklamową. Obecnie zajmuje się tylko malarstwem. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach w Polsce, Portugalii, Anglii, Austrii, USA. 

Malwina Karp    

Studiowała malarstwo na ASP we Wrocławiu. Dyplom w pracowni prof. P. Błażejewskiego, prof. P. Pintala. Nagrody w konkursach malarskich: BWA w Zielonej Górze, Dyrektora Galerii Miejskiej w Częstochowie, ZPAP we Wrocławiu, na Salonie Zimowym w Radomiu. Udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i poza granicami. 

Róża Kordos    

Absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Dyplom z malarstwa uzyskała w 1998 roku u prof. Andrzeja Sadowskiego, dodatkowo aneks z architektury wnętrz u prof. Janusza Pałki i prof. Wojciech Plewako. W 2010 związała się z Domem Aukcyjnym Abbey House.

Piotr Pachecki

Studia w ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu. Ukończył ceramikę artystyczną w pracowni prof. Grażyny Płocicy, ceramikę użytkową w pracowni prof. Jana Drzewieckiego. Dyplom z malarstwa pod kierunkiem dr. Andrzeja Wałaszka (2016). Uprawiane dyscypliny: malarstwo, rysunek, rzeźbę, ceramikę. Uczestnik wielu wystaw i plenerów malarskich.

Edyta Purzycka 

Absolwentka ASP we Wrocławiu. Dyplom w 1996 roku z grafiki artystycznej pod kierunkiem prof. Haliny Pawlikowskiej, aneks z malarstwa i fotografii. W latach 1995-96 była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. W swoich pracach wykorzystuje kilka technik wklęsłodrukowych (akwafortę, akwatintę, miękki werniks, odprysk atramentowy).

Marek Ruszkiewicz

Dyplom na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu w pracowni prof. Christosa Mandziosa w 2013 roku. Zajmuje się rzeźbą, designem oraz malarstwem. Wytrwale poszukuje zależności między konstrukcją a dekonstrukcją. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Obecnie uczestnik Studiów Doktoranckich.

Krystyna Szczepaniak 

Studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP w Poznaniu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jerzego Kałuckiego oraz z ilustracji książkowej u prof. Grzegorza Marszałka. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Wszelkie media artystyczne nie są jej obce. Laureatka kilku nagród i wyróżnień. Uczestniczka wielu wystaw. Od wielu lat kuratorka plenerów malarskich „Park sztuki”.

W tym roku gościnie udział w plenerze wezmą:

Elżbieta Terlikowska

Absolwentka ASP (dawniej PWSSP) we Wrocławiu (Wydział Form Przemysłowych). Malarstwo studiowała pod kierunkiem profesora Józefa Hałasa. Zajmuje się grafiką użytkową i małą formą graficzną. Zrealizowała wiele wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą. W dorobku ponad 130 realizacji w teatrach całej Polski. Projektuje kostiumy również do spektakli telewizyjnych i filmów.

Piotr Wieczorek 

Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Poznańskim oraz malarstwa w pracowni prof. Marii Dawskiej w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom w 1963 roku. Autor scenografii w teatrach wrocławskich m.in. Teatru Kalambur. Działacz i wieloletni prezes Okręgu Wrocławskiego ZPAP. Uprawia ceramikę artystyczną, malarstwo i scenografię.