pracownia teatralna

Jeżeli chcesz pracować nad sobą i działać z innymi twórczymi ludźmi! Chcesz uruchomić swój głos i ciało i nauczyć się używać swoich emocji. Przełamać swoją wstydliwość. Lubisz teatr i pragniesz rozwijać swoje zamiłowanie. Chcesz nauczyć się interpretacji tekstu, myślisz o przyszłości aktorskiej - Każdy z tych powodów jest wystarczający, by wziąć udział w warsztatach teatralnych.

Idea warsztatów: praca warsztatowa jest dynamiczna, energetyczna, pełna radości! Skupiamy się przede wszystkim na nauce swobodnego bycia na scenie. Nie koncentrujemy się wyłącznie na robieniu scenek.  Znajdujemy za to postawę pewności czyli braku lęku w byciu na scenie, zaufania do partnerów. Kształcimy więc umiejętność pracy zespołowej, a także zdolność czujnego słuchania i reagowania na akcje partnerów scenicznych. Używamy rozmaitych technik improwizacyjnych: od klasycznego impro do autorskich technik zarówno improwizacji dramatycznej jak i improwizacji emocjonalno - ruchowo - wokalnej. Używamy także bardzo wielu zabaw i gier teatralnych, które wyzwalają mnóstwo pozytywnej energii, otwierają i świetnie integrują grupę.

Zajęcia prowadzi: Aneta Ćwieluch

 

Pozostałe pracownie

W pracowniach spotykają się także różne grupy i stowarzyszenia, działające na terenie Bolesławca, między innymi:

  • Klub Nauczycielski "Carpe Diem" (czwartek 10.00 - 12.00, pracownia plastyczna - I piętro BOK - MCC)
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku  - zajęcia plastyczne (poniedziałek 10.00 - 13.00, pracownia plastyczna - I piętro BOK - MCC)
  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Rejon Bolesławiec (środa 15.30 - 19.30, pracownia plastyczna - I piętro BOK - MCC)
  • Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół (spotkania w CIK "Orzeł")
  • Bolesławiecki Klub Sportowy "Bobrzanie" - kółko szachowe (poniedziałki i czwartki 17.00 - 20.00, sala plastyczna)