Dolny Śląsk

Informacja o projekcie  realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów
Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

Tytuł projektu:
Dolny Śląsk wczoraj – dziś - jutro.Transgraniczne warsztaty artystyczne

Numer projektu: ERN-PL-20.02.24-975

Nazwa programu:
Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020
Beneficjent FMP:
Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Partner projektu:
Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH

Opis realizowanego projektu:

W ramach projektu  od 14 kwietnia  do 26 września 2021r zostały  przeprowadzone działania projektowe w Bolesławcu i w Krobnitz.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane w projekcie działania w tym:

- konferencje online z udziałem Wnioskodawcy i Partnera, oraz instruktorów warsztatów artystycznych i uczestników projektu. W związku z obowiązującymi przepisami Civid-19 i ograczona mozlwościa przekraczania granic przeprowadzono wirtualną wycieczke po muzeum w Krobnitz, któa miała byc inspiracja do stworzenia wystawy prac artystycznych. Spotkanie online obejrzało 612 osób.

Od drugiego tygodnia kwietnia 2021 ruszyłu cztery rodzaje zajęc warsztatowych w pracowniach: plastycznej 1 (klasyczne malarstwo - 12 osób) plastycznej 2 (technika batik - 10 osób), pracowni ceramiczno-rzeźbiarskiej (10 osób)  i pracowni fotograficznej (10 osób). Warsztaty skierowane były do wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. W warsztatach wzięło bezpośredni udział 42 osoby. Innowacyjność tego autorskiego Projektu, powstałego na bazie wspólnych doświadczeń obu partnerów, polega na zainspirowaniu artystów amatorów z Polski twórczością ich sąsiadów z Niemiec. Na bazie tej inspiracji powstało ponad 40 prac plastycznych, fotograficznych oraz ceramicznych. W projekcie wzieło udział bezposrednio 182 osób (129 osób z Polski i 59 oób z Niemiec)

W czasie ponad 2 miesięcy zajęć warsztatowych, uczestnicy z Polski stowrzyli od podstaw wystawę prac, która spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem u osób odwiedzających wystawę zarówno w Bolesławcu jak i w Krobnitz. Wnioskodawca i Partner szacują, że podczas 3 miesięcy ekspozycji prac w siedzibie Wnioskodawcy i Partnera wystawę odwiedziło ponad 1000 osób.

Projekt wzmocnił relacje sąsiedzkie, przyczynił sie do budowania współpracy i wspólnej tożsamości oraz wspierał współprace pogranicza przy realizacji działań artystycznych i kulturalnych. Dzieki działaniom projektu uczestnicy ze strony Polski i Niemiec mieli okazje wymienic sie doświadczeniami i wspólnie pracować nad swoim rozwojem artystycznym.

W ramach promocji oplakatowano słupy i miejsca w siedzibie Partnera (310 plakatów + 2 rollupy informacyjne), oraz ukazały sie artykuły w lokalnych portalach informacyjnych, wyemitowano materiały w lokalnej TV.

Cel projektu: Pogłębianie transgranicznej współpracy pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza polsko-saksońskiego poprzez zintensyfikowanie wspólnych działań w obszarze życia kulturalnego.

Okres realizacji: 01.03.2021 – 30.09.2021

Wartość zatwierdzonego projektu: 19.327,50 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85%

Projekt Dolny Śląsk wczoraj – dziś - jutro. Transgraniczne warsztaty artystyczne jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa  w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022

 

 

DO POBRANIA:

Informacja o projekcie

Wernisaż w Bolesławcu

Wernisaż w Krobnitz

Podsumowanie