Dolnośląski klucz sukcesu

NAJLEPSZA INSTYTUCJA KULTURY 2011

 

Najlepszy w Polsce DKF

Nagroda przyznana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej podczas 37. Gdynia Film Festiwal

Nominacja najlepsze kino w Polsce

Nagroda przyznana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej podczas 37. Gdynia Film Festiwal

Turystyczny produkt roku 2006

dla Bolesławieckiego Święta Ceramiki, przyznana przez Polską Organizację Turystyczną

Najlepszy wynik frekwencyjny filmu zagranicznego weekend otwarcia w 2016 r.


 Najlepsze otwarcie filmu zagranicznego w 2017 r.

dyskobol2

Dolnośląski klucz sukcesu

NAJLEPSZA INICJATYWA KULTURALNA 2003
Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski

Informacje o nas

"Kultura tworzy ludzi, ludzie tworzą kulturę"

to motto Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki 

Bolesławiecki Ośrodek Kultury jest organizacją samorządową, instytucją kultury o charakterze publicznym, której organem założycielskim jest Gmina Miejska Bolesławiec. 25 listopada 2009 roku Rada Miasta Bolesławiec Uchwałą nr XLV/370/09 zmieniła nazwę i nadała nowy statut. Od stycznia 2010 roku nasza placówka nosi nazwę Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki.

Jesteśmy ważnym Ośrodkiem Kultury na Dolnym Śląsku. Prowadzimy szeroko zakrojoną działalność kulturalną. Podejmujemy działania sprzyjające rozwojowi i promowaniu twórczości artystycznej w wielu dziedzinach. Pielęgnujemy folklor i tradycje narodowe. Realizujemy projekty edukacji kulturalno-artystycznej w Polsce i za granicą. Działamy impresaryjnie i zajmujemy się organizowaniem, prezentowaniem i promowaniem interesujących i nowatorskich przedsięwzięć kulturalnych. Wierzymy w rozwój kultury jako najważniejszej sfery naszego życia. Skłaniamy się ku sztuce współczesnej, propagując nowe trendy w kulturze. Stawiamy na aktywność człowieka.

Dawno dawno temu… czyli trochę z historii

2 lipca 1973 roku do użytku został oddany budynek sali kinowej – teatru, w której mieściło się 450 osób. W wówczas nowym kinie znajdowała się widownia, scena, a także zaplecze i hol, w którym organizowano wystawy. W 1981 roku w Bolesławcu funkcjonowały już 3 kina: „Forum”, „Orzeł” i „Venus”.

Kolejnym ważnym wydarzeniem, w historii Ośrodka było uruchomienie w 1976 roku klubu „Pegaz”. Było to miejsce spotkań młodzieży, w którym również odbywały się zabawy, dyskoteki i koncerty. To właśnie w „Pegazie” swoje początki miał zespół „Obstawa Prezydenta”.

Od maja 1977 roku tradycją kulturalną stała się impreza cykliczna „Wiosna Bolesławiecka”. W 1978 roku powołany został Miejski Klub Instruktora, którego zadaniem było wspólne planowanie i organizowanie imprez kulturalnych o charakterze miejskim.

13 grudnia 1981 roku ogłoszenie stanu wojennego spowodowało czasowe zawieszenie działalności plenerowej BOK. Nie było masowych imprez, a pracownicy skupili się różnych formach pracy klubowej, odbywały się odczyty, prowadzono działalność wystawienniczą, funkcjonowały także sekcje zainteresowań i pracownie artystyczne. BOK był jedyną instytucją kultury, której działalność nie została zawieszona. Pomimo wielu przeciwności i kontroli instruktorzy nie poddawali się i ciągle zachęcali mieszkańców do aktywności. Klub Pegaz stał się miejscem spotkań młodych, ambitnych ludzi. Był to początek wolontariatu w naszej instytucji.

31 grudnia 1982 roku stan wojenny został zawieszony, zniesiono go 22 lipca 1983 roku. Przełom rozwojowy przypadł jednak na lata dziewięćdziesiąte. Kultura stała się „produktem handlowym”, który musiał podążać za zmianami ustrojowymi. Wówczas w siedzibie BOK powstała Telewizja Lokalna. To właśnie tutaj realizowane były pierwsze programy. W galerii prezentowano dzieła wybitnych artystów. W programie „Co, których warto poznać” goszczono wiele znanych osobistości, m.in. ks. Prof. Józefa Tischnera, Andrzeja Szczypiorskiego i prof. Marię Szyszkowską. Promowano Plener Ceramiczno – Rzeźbiarski i Młodzieżowy Plener Rzeźby. Realizowanych był program „Promocja młodych”, w którym zdolni mieszkańcy mogli zaprezentować swój talent. Lata dziewięćdziesiąte to także dobrze znany „Blues nad Bobrem”. Początek XXI wieku to nieustanny rozwój BOK-u. Powstało wiele projektów, które finansowane były ze środków: Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Gminę Miejską Bolesławiec. Zrealizowane projekty to m.in. warsztaty i przeglądy amatorskich teatrów, a także wystawy fotograficzne pod nazwą „Open Art. Przestrzeń”, Projekt HIP – HOP, czyli prezentacja i przegląd nowoczesnych form tańca, Młodzieżowy Polsko – Czeski Plener Ceramiczno – Rzeźbiarski, Festiwal Kultury Bałkańskiej – obecnie przekształcony w Festiwal Kultury PołudniowoSłowiańskiej, Festiwal Kultury Przedszkolnej, przegląd zespołów muzycznych „Rock Block w Bok”, feryjne zajęcia integracyjne „W poszukiwaniu siebie”, działania plenerowe grup teatralnych, piątkowe spotkania w klubie „Pegaz”, Bolesławiecki Tygiel i projekt „Młodzieżowa Akademia Teatralna”.

Dyrektorzy BOK

1969 – 1972 Franciszek Bachór

1972 – 1975 Jan Budych

1975 – 1979 Lesław Kasprzycki

1979 – 1980 Zbigniew Szczepański /Kierownik MBP/, pełniący obowiązki

1979 – 1980 Teresa Wolanin / Kierownik Muzeum Ceramiki/, pełniący obowiązki

1980 – 1990 Franciszek Uściński

1990 – 2001 Danuta Maślicka

2002 – 2003 Jana Trawniczek

2003 – 2009 Ewa Zbroja

2009 – 2019 Ewa Lijewska – Małachowska

2019 – do dzisiaj Kornel Filipowicz

Ponadto obowiązki Dyrektora pełnili:

2003 - Elżbieta Tor /2 miesiące/

2009 – Iwona Bojko /2 miesiące/

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53

Nowy BOK

Po niespełna trzydziestu latach, władze miasta podjęły decyzję o odnowieniu kompleksu. Stan techniczny nie pozostawiał wyboru. Pierwszy etap obejmował przebudowę budynku kina Forum. W 2010 roku do użytku została oddana druga część kompleksu, czyli budynek Międzynarodowego Centrum Ceramiki. I tu zaczyna się zupełnie nowa historia. Wszystko zostało zaplanowane ze szczegółami i ruszyło z ogromnym rozmachem. Pracownie ceramiczno – rzeźbiarskie, pracownia szkła i witrażu, pracownia muzyczna i dwie sale taneczne, do tego nowoczesne kino , wystaw i wernisaże, czyli wszystko to, za czym mieszkańcy miasta i nie tylko tęsknili. Obecnie Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki, to nie tylko ostoja dla artystów, to także miejsce, gdzie rozwijane są zainteresowania i pasje mieszkańców. Zarówno ci najmłodsi, jak i ci nieco starsi znajdą coś dla siebie. Przyjazny, nowoczesny obiekt, wyspecjalizowani instruktorzy i w pełni wyposażone pracownie, to wszystko w jednym budynku.

W ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego funkcjonuje ponad 20 pracowni, w których działa około 50 różnych grup dzieci, młodzieży, aż do grup senioralnych. Są to:

Nasi podopieczni zdobywają wiele nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. W BOK – MCC działają również inne grupy artystyczne: Miejska Orkiestra Dęta „Bolesławiec”, Mażoretki, Miejski Chór „Cantate Deo”, Zespół Pieśni i Tańca „Bolesławiec”. To tutaj spotykają się również stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, działające na terenie Bolesławca m.in. Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół, Stowarzyszenie Społeczne Klub Nauczycielski „Carpe Diem”, słuchacze Uniwersytetu III Wieku czy Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Regularnie prezentujemy prace artystów-ceramików, fotografów, grafików, malarzy i  rzeźbiarzy. Każdego miesiąca w dwóch galeriach: „W sam raz” i „mała Biała” prezentowane są wystawy prac.

Przed budynkiem BOK - MCC znajduje się aleja płyt pamiątkowych z odciskami dłoni uznanych bolesławieckich ceramików.

Prowadzimy Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz sklep z ceramiką - jedyny, w którym można nabyć wyroby około dwudziestu producentów ceramiki, zrzeszonych w Bolesławieckim Bractwie Ceramicznym.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Kino Orzeł…

Budynek CIK ''Orzeł'' powstał ok. 1915 roku i mieścił siedzibę kinematografu ''Metropol''. Po wojnie zaadoptowano go na kino ''Orzeł''. W początkach XXI wieku stan budynku okazał się na tyle katastrofalny, że gmach zamknięto. W 2008 roku miasto przejęło od Urzędu Marszałkowskiego budynek. Rewitalizacja i rozbudowa trwała kilka lat. Większość środków pochodziła z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. W 2013 roku otwarto Centrum Integracji Kulturalnej ''Orzeł''. Jest to obiekt przynależy do Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki. Organizowane tu są liczne koncerty, projekcje filmów, konferencje i występy, a swoje stałe siedziby ma tam kilka pracowni BOK-MCC, między innymi pracownie muzyczna, filmowa i teatralna.

 

Plener Ceramiczo – Rzeźbiarski

Tradycja organizowania Międzynarodowych Plenerów Ceramiczno – Rzeźbiarskich w Bolesławcu  sięga  roku 1963, kiedy to artysta rzeźbiarz Jerzy Boroń dał początek Dolnośląskim Plenerom, to właśnie od nich wszystko się zaczęło. Program tych artystycznych spotkań został opracowany przez artystów, w znacznej mierze rzeźbiarzy, którzy uczestniczyli  później w plenerach. Do roku 1967 głównymi ośrodkami przyjmującymi plenerowiczów zjeżdżających z całej Polski były Bolesławiec, Chocianów, Ziębice i Oleśnica. Wydarzeniami towarzyszącymi działaniom plenerowym były wystawy połączone z prelekcjami, spotkania autorskie i  dyskusje. Na początku lat 70. starano się nieco zreformować formułę plenerów, wprowadzono wówczas konferencje we Wrocławiu, sesje w Bolesławcu, na które zapraszani byli nie tylko plastycy, ale także socjologowie (m.in. prof. Władysław Misiak), pisarze, tacy, jak Janusz Styczeń, krytycy sztuki m.in. Jerzy Ludwiński, Antoni Dzieduszycki i aktorzy chcący wprowadzić interesujące rozwiązania do działań artystycznych w przestrzeni kulturalnej Bolesławca. Dodatkowym urozmaiceniem były liczne happeningi rzeźbiarzy ceramików m.in. Wewnątrz (2000 r.),  Utrwalanie śladów (2002 r.), Happy Tower (2003 r.). Z czasem, kiedy kierownictwo i opracowywanie koncepcji plenerów przejęli ceramicy, ogólnopolska formuła zmieniła się na międzynarodową. Do naszego miasta zaczęli zjeżdżać artyści z całego świata z Japonii, Meksyku, Turcji, Węgier, Niemiec, USA, Francji, Anglii i wielu innych państw.  Do tej pory gościliśmy ponad 300 artystów. Wysoki poziom plenerów i znaczenie dla rozwoju współczesnej sztuki ceramicznej zostały nagrodzone w roku 2004 Dolnośląskim Kluczem Sukcesu.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Bolesławieckie Święto Ceramiki

Największa impreza w regionie swoje początki ma dość skromne. Po raz pierwszy odbyło się w 1994 roku. Wówczas miała formułę targów ceramicznych. W 1999 roku wydarzenie zostało rozbudowane. Od tamtej pory Bolesławieckie Święto Ceramiki to także plenery twórcze, happeningi, warsztaty ceramiczne (lepienie, toczenie  na kole garncarskim, wypalanie, malowanie), występy wokalno-taneczne, giełda staroci oraz kiermasz ceramiczny. Tradycją stało się oficjalne przekazanie na czas Święta kluczy do miasta, które przejmuje Bolesławieckie Bractwo Ceramiczne. Od 2007 roku nieodłącznym elementem jest Parada Ceramiczna.

 

Dni Bolesławca

Bolesławiec to miasto, którego mieszkańcy mają silne historyczne i kulturowe związki z krajami Bałkanów Zachodnich. Naszą inicjatywą jest pielęgnowanie tej pięknej tradycji, przypominającej o losach emigrantów, którzy znaleźli się na ziemiach powiatu bolesławieckiego, dlatego też od czerwca 2000 roku Bolesławiecki Ośrodek Kultury organizuje imprezę pod nazwą Dni Bolesławca. Podczas dwudniowych obchodów święta miasta głównym wydarzeniem jest Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej, który co roku odbywa się w pierwszy dzień obchodów. Drugi dzień również obfituje w wiele atrakcji. Na scenie w ciągu dnia odbywają się występy znanych zespołów.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości, czyli dzień szczególnie ważny dla każdego mieszkańca. To właśnie Bolesławiecki Ośrodek Kultury, co roku organizuje szopkę bożonarodzeniową, w której można podziwiać żywe zwierzęta. Ciepła atmosfera i wspólne kolędowanie, a także tradycyjne wigilijne posiłki, tego dnia zbliżają do siebie mieszkańców.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53

BOK – MCC aktywnie pozyskuje środki na realizację projektów. Od roku 2012 ośrodek brał czynny udział w ponad 20 projektach międzynarodowych.

Działalność BOK – MCC została zauważona i doceniona na arenie ogólnopolskiej:

 • Dolnośląski Klucz Sukcesu - VIII edycja w kategorii „Najlepsza instytucja kultury, inicjatywa kulturalna” laureatem został Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski.
 • Dolnośląski Klucz Sukcesu - nominacja w X edycji w kategorii „Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna” dla Bolesławieckiego Święta Ceramiki.
 • Dolnośląski Klucz Sukcesu - XI edycja w kategorii „Najlepsza instytucja kultury” laureatem został Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki za rok 2011.
 • Nagroda PISF dla najlepszego DKF-u - w roku 2012 bolesławieckie Kino Forum zostało nagrodzone na Festiwalu w Gdyni nagrodą dla najlepszego Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Polsce
 • Nagroda dla kina niezależnegokategoria: najlepsze otwarcie 2016 r. (najlepszy wynik frekwencyjny filmu zagranicznego w weekend otwarcia w 2016 roku – kino „Forum” z filmem ŁOTR 1 - GWIEZDNE WOJNY HISTORIE)