Galerie

GALERIA W sam raz

 
Logotypy galerii - PPM zapisz obraz jako... do pobrania w pełnej rozdzielczości dla celów promocyjnych

Od początku istnienia Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki stwarzał artystom nie tylko z Polski, ale także zza granicy możliwość wystawienia swoich prac w profesjonalnej galerii, mieszczącej się przy Sali Kina FORUM, dziś galerii W sam raz. Galeria BOK- MCC jest miejscem promocji i upowszechniania sztuki współczesnej, obszarem integracji środowiska artystycznego w Bolesławcu. W ramach działalności wystawienniczej BOK - MCC organizuje również wystawy wymienne z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą oraz projekty edukacyjne.

PLAN GALERII

galeria w sam raz rzut

OFERTA WYSTAWIENNICZA

wystawa Przed i Po
Bolesławiecki ratusz oraz DOT, sierpień 2017

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

Nowe Wzornictwo w Ceramice Bolesławieckiej
galeria "mała Biała" sierpień 2017

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

Claudia Ruckert
galeria "W sam raz" maj 2017

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

„Przekrój przez MPCRz w Bolesławcu”
galeria Centrum Ceramiki Unikalnej "Stara kopalnia" Wałbrzych, kwiecień-czerwiec

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05


„Najwięcej witaminy mają bolesławieckie dziewczyny” wystawa malarstwa, rzeźby, kolażu, plakatu autorstwa Teresy Olszewskiej – Bancewicz i Haliny Kubów
galeria "mała Biała", marzec 2017

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09

Wzrastanie, Jakub Biewald
galeria "mała Biała" styczeń 2017

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

„Pamiętajcie o ogrodach”, Stowarzyszenie „Ceramika bez granic”
galeria "W sam raz" styczeń 2017

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

REGULAMIN GALERII

 • 1 INFORMACJE OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady  organizacji  wystaw  i  funkcjonowania galerii „W sam raz” i galerii „mała Biała”, zwanych dalej Galeriami.
 2. Galerie są przestrzenią wystawienniczą Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu. Osobą decyzyjną jest Dyrektor BOK - MCC. Podstawą działania Galerii jest działalność statutowa BOK - MCC.
 3. Galerie mieszczą się w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki w Bolesławcu, pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec.
 4. Galerie są miejscami promocji i upowszechniania sztuki współczesnej, zwłaszcza twórczości z zakresu sztuki ceramiki, obszarem integracji środowiska artystycznego w Bolesławcu. W ramach działalności wystawienniczej BOK - MCC organizuje również wystawy wymienne z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą.
 5. Wystawę w Galeriach można zorganizować po akceptacji wniosku przez Dyrektora BOK - MCC.
 • 2 ZASADY ZARZĄDZANIA GALERIAMI BOLESŁAWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY - MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM CERAMIKI W BOLESŁAWCU
 1. Dyrektor powołuje głównego specjalistę ds. wystawiennictwa Galerii, który przyjmuje wnioski zgłaszane przez Artystów, zwanych dalej Wnioskującymi i przedstawia je do akceptacji dyrektorowi BOK - MCC, a także koordynuje wszelkie prace związane  z przygotowaniem wystaw.
 2. Dyrektor BOK - MCC podejmuje decyzje o akceptacji lub odrzuceniu wniosku.
 3. Główny specjalista ds. wystawiennictwa Galerii, w porozumieniu z Dyrektorem BOK - MCC ustala terminy wystaw.
 4. Wystawy w Galeriach trwają od jednego do dwóch miesięcy.
 5. Galeria jest czynna dla zwiedzających od poniedziałku do niedzieli w godz. pracy BOK - MCC.
 6. Wystawy indywidualne tego samego Wnioskującego nie mogą się odbywać częściej niż co  4 lata.
 7. Wernisaże wystaw w Galerii odbywają się w piątki o godz. 18:00, chyba że dyrektor BOK - MCC zarządzi inaczej.
 8. Istnieje możliwość zorganizowania finisażu wystawy oraz wydarzenia towarzyszącego wystawie po uprzednim uzgodnieniu jego szczegółów ze specjalistą ds. wystawiennictwa.
 • 3 ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW
 1. Wnioskujący, którzy chcą zorganizować wystawę w Galerii zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku oraz dokumentów wymienionych w § 3, pkt. 2 przesyłając je na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składając w sekretariacie BOK - MCC, pl. Piłsudskiego 1c ( I p.) najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną wystawą.
 2. Przedstawiony wniosek powinien zawierać:
 • imię i nazwisko uczestnika(ów) wystawy
 • dane teleadresowe Wnioskującego
 • tytuł wystawy
 • proponowany termin wystawy
 • koncepcję wystawy
 • specyfikację techniczną
 • portfolio uczestnika/ów wystawy
 • ewentualny kosztorys z podaniem możliwych źródeł finansowania w wypadku projektów tego wymagających (MKiDN, projekty Unijne, inne)
 • spis wystawianych prac łącznie z ich wyceną i zdjęciami prac
 1. Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu jest zobowiązany do rozpatrzenia wniosku i poinformowania o swojej decyzji (drogą e- mailową lub telefoniczną) Wnioskującego w terminie do 1 miesiąca od daty wpłynięcia wniosku.
 2. Decyzja dyrektora BOK – MCC jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 • 4 ZOBOWIĄZANIA GALERII
 1. Galerie zapewniają druk plakatów i zaproszeń.
 2. Galerie dystrybuują na swój koszt zaproszenia wg swojej listy adresowej, a pakiet 20 zaproszeń przekazuje artyście.
 3. Galerie powiadamiają o wystawie wszystkich adresatów Newslettera BOK-MCC i media.
 4. Galerie zamieszczają zaproszenie i notę o wystawie z pakietem reprodukcji na stronie BOK -MCC oraz na profilu BOK - MCC na portalu Facebook.
 5. Galerie zamieszczają dokumentację wystawy na stronie BOK-MCC oraz na profilu BOK - MCC na portalu Facebook.
 6. Galerie zapewniają pomoc i opiekę techniczną podczas montażu i demontażu wystawy.
 7. Galerie ubezpieczają prace na czas trwania Wystawy.
 8. Galerie ponoszą koszt organizacji wernisażu.
 9. Galerie mogą partycypować w kosztach transportu prac przeznaczonych na wystawę.
 • 5 ZOBOWIĄZANIA WNIOSKUJĄCEGO
 1. Wnioskujący realizujący wystawę w Galeriach zobowiązany jest do podpisania umowy nie później niż miesiąc przed otwarciem wystawy.
 2. Wnioskujący zobowiązuje się przygotować zestaw prac, dostarczyć je do Galerii, zamontować i zdemontować wystawę.
 3. Wnioskujący zobowiązuje się do dostarczenia noty dotyczącej wystawy w wersji polskiej  i angielskiej oraz reprodukcji prezentowanych prac nie później niż 5 tygodni przed datą wernisażu.
 4. Wnioskujący zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów wynikających z nietypowych rozwiązań montażowych i wystawienniczych.

OSOBY UCZESTNICZĄCE W WERNISAŻACH WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU NA POTRZEBY DOKUMENTACJI DZIAŁAŃ GALERII.