Wirtualne granice - polsko niemieckie warsztaty filmowe

 

LOGOTYPY

Informacja o projekcie  realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów  Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

Wirtualne granice - polsko niemieckie warsztaty filmowe

 

ERN-PL-20.05.18-1025

Nazwa programu:
Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020
Beneficjent FMP:
Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Partner projektu:
GÜSA e.V. - Verein für grenzüberschreitende Vernetzung Sozialer Arbeit

Opis realizowanego projektu:

W ramach projektu  od 3 do 7 listopada  2021roku zostały  przeprowadzone warsztaty filmowe w Bolesławcu. W warsztatach wzięło bezpośredni udział 25 osób (w tym 10 uczestników z Niemiec i 15 z Polski).

Praca na planie filmowym polskich i niemieckich uczestników projektu skupiła się wokół tematów związanych z życiem codziennym mieszkańców terenów przygranicznych. Rezultatem warsztatów 5 filmów (każdy około 20 min.) w których uczestnicy z Polski i z Niemiec omawiają swoje wrażenia po zapoznaniu się m.in. z kulinarnymi zwyczajami swoich sąsiadów, czy też z ikonami popkultury z Polski i Niemiec.

Premierowy pokaz po stronie niemieckiej miał miejsce 15 marca 2022 r. w Gorlitz. Wzieło w nim udział 40 osób z Niemiec.

Pokaz premierowy po stronie polskiej odbył się  23 marca 2022 r. w siedzibie Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki. W pokazie uczestniczyło bezpośrednio 60 osób z Polski.

Wszystkie materiały filmowe zrealizowane w trakcie trwania warsztatów zostały po premierze udostępnione bezpłatnie  na kanale YouTube/BOK-MCC. Każdy z filmów można obejrzeć w wersji dwujęzycznej (z polskimi i niemieckimi napisami). W spotkaniach projektowych wzięło udział bezpośrednio 125 uczestników

Projekt wzmocnił relacje sąsiedzkie, przyczynił sie do budowania współpracy i wspólnej tożsamości oraz wspierał współprace pogranicza przy realizacji działań artystycznych i kulturalnych. Dzieki działaniom projektu uczestnicy ze strony Polski i Niemiec mieli okazje wymienic sie doświadczeniami i wspólnie pracować nad końcowym dziełem w postaci pięciu filmów udostępnionych finalnie w sieci internetowej.

Budowano przyjazna płaszczyznę porozumienia poprzez wspólna prace podczas zajęc warsztatowych.

W ramach promocji oplakatowano słupy i miejsca w siedzibie Partnera (310 plakatów + 2 rollapy informacyjne).

Cel projektu: Pogłębianie transgranicznej współpracy pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza polsko - saksońskiego poprzez zintensyfikowanie wspólnych działań w obszarze życia kulturalnego.

Okres realizacji: 01.10.2021 – 31.03.2022

Wartość zatwierdzonego projektu: 18.757,50 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85%

Projekt Wirtualne granice - polsko niemieckie warsztaty filmowe jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa  w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022

 

linki do artykułów o projekcie:

https://www.bok.boleslawiec.pl/index.php/hidden-article/1028-wirtualne-granice-polsko-niemieckie-warsztaty-filmowe

https://www.bok.boleslawiec.pl/index.php/hidden-article/1032-wirtualne-granice-podsumowanie-projektu