Kontakt

Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1C, 59-700 Bolesławiec

tel.: 75 644 21 45
fax: 75 644 21 47

Kino Forum
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1C, 59-700 Bolesławiec

tel.: 75 645 32 92

Centrum Integracji Kulturalnej "Orzeł"
ul. Chopina 17, 59-700 Bolesławiec

tel.: 75 645 35 98

 

Numer konta

Santander Consumer Bank S.A.


Kod swift: WBKPPLPP
62 1090 1939 0000 0005 1600 0188

NIP 612-10-01-042

 • Dyrektor
 • Sekretariat
 • Księgowość
 • Dział Techniczny
 • Dział Organizacji Imprez
 • Sklep z Ceramiką / Punkt Inform. Turystycznej
 • Wystawiennictwo
 • Dział Filmowo Audiowizualny

kornel

Dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki
Kornel Filipowicz

tel.: 75 644 21 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 Specjalista ds. personalnych

Ewa Chrobot

tel.: 75 644 21 45

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój numer: A4 I piętro BOK - MCC

Księgowość

Główna Księgowa
tel.: 75 645 32 95
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca głównej księgowej
tel.: 75 645 32 95
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Księgowa
tel.: 75 645 32 95
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Techniczny

Kierownik Działu Technicznego
Michał Piaskowski

tel. 75 645 32 93
tel. 734 474 116
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Poligrafia, Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń audiowizualnych,
kopiujących, graficznych, elektronicznych i oświetleniowych

Paweł Sponar

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specjalista ds. nagłośnienia

Kacper Komorowski

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specjalista ds. oświetlenia

Dawid Ramski

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specjalista ds. informatycznych

Krzysztof KorczyńskiKierownik Działu Organizacji Imprez
Dorota Dziedzic - Lechowska
tel. 75 644 55 93
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista ds. organizacji imprez
Karolina Tobiasz-Zawadzka
tel. 75 644 55 93
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista ds. organizacji imprez
Jacek Żukowski
tel. 75 645 32 94
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specjalista ds. informacji turystycznej i kulturalnej
tel. 75 645 32 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista ds. organizacji imprez
tel. 75 644 55 93
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Działu Filmowo Audiowizualnego
Michał Szwed
tel. 577 130 625
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Specjalista ds. artystycznych
Iwona Bojko
tel. 75 644 21 46
e-mail: impresariat@bok.boleslawiec.pl
 
Specjalista ds. artystycznych 
Katarzyna Korczyńska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 
Kasa Kina FORUM (kasa czynna godzinę przed pierwszym seansem)
tel. 75 645 32 92
 

Klauzula informacyjna

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA BOLESŁAWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY - MIĘDZYNARODOWE CENTRUM CERAMIKI

Zebranie Państwa danych osobowych za każdym razem będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych realizowanych przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, w celu należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań i przedsięwzięć zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki, 59-700 Bolesławiec, pl.Marsz.J.Piłsudskiego 1c, reprezentowany przed Dyrektora Kornela Filipowicza, adres email: filipowicz@bok.boleslawiec.pl
 2. Inspektor ochrony danych osobowych adres e-mail: sekretariat@bok.boleslawiec.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez BOK – MCC w celu:
  a) wykonywania zadań i innych prawnych obowiązków, w tym umownych (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit.c RODO),
  b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit.f RODO), tj.

- wykonanie zawartych umów z podmiotami trzecimi, w tym partnerami i sponsorami,

- marketing bezpośredni usług i zadań,

- ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń,

- tworzenie zestawień i analiz, tj. raportowanie, badania marketingowe itp., w związku z wykonywaniem zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych.

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
  a) przez czas wykonania zadań BOK – MCC i innych prawnych obowiązków, w tym umownych,
  b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
  c) przez czas, w którym BOK - MCC może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania zadań statutowych i obowiązków prawnych.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przekazywane partnerom BOK - MCC, z którymi BOK – MCC ma:

- zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych,

- podmiotom świadczącym pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na zlecenie BOK – MCC, świadczącym usługi niezbędne do realizacji zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych.

 1. Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:
  a) prawo żądania dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
  b) prawo sprostowania Pana/Pani danych osobowych,
  c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
  d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
  e) prawo przenoszenia danych osobowych,
  f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w zadaniach BOK – MCC. W związku z powyższym będzie Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania w wymaganym przez BOK - MCC zakresie. Brak podania w/w danych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanym zadaniu i wykonywaniu obowiązków prawnych, w tym umownych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.