„Powiat bolesławiecki w latach 1945-1950”

W piątkowe popołudnie na Sali widowiskowej Centrum Integraji Kulturalnej „Orzeł” odbyło się wyjątkowe spotkanie z dr. Adamem Banieckim. W trakcie spotkania, bolesławiecka publiczność miała możliwość wysłuchania wykładu dotyczącego publikacji „Powiat bolesławiecki w latach 1945-1950” autorstwa dr. Adama Banieckiego, wydanej przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Praca ta zdobyła pierwsze miejsce w XI edycji Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną w latach akademickich 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami. Książka stanowi publikowaną wersję rozprawy doktorskiej, przygotowanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Teresy Kulak i obronionej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2018 r. Jest to pierwsze tak obszerne, monograficzne opracowanie poświęcone dziejom Bolesławca i powiatu bolesławieckiego w pierwszych latach po II wojnie światowej. Autor, wieloletni kierownik najpierw lubańskiego, a obecnie bolesławieckiego oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu, nie tylko przedstawił fakty i wydarzenia, jakie miały wówczas miejsce w naszej małej ojczyźnie, ale przede wszystkim opisał i poddał analizie różne aspekty życia politycznego, społecznego, gospodarczego w tym najbardziej gorącym powojennym okresie. Podsumował i twórczo uzupełnił o nowe informacje oraz szerokie własne interpretacje takie procesy historyczne jak wysiedlenie Niemców i zasiedlenie ich domostw oraz ziemi przez Polaków przybywających z różnych rejonów Europy, organizacja polskiej administracji i gospodarki, początki nowego, polskiego życia na Ziemi Bolesławieckiej, postępująca komunizacja życia społecznego i gospodarczego. Wykorzystał w tym celu warsztat naukowy oraz rozległą znajomość lokalnych archiwaliów, co sprawia, że książka jest w wielu obszarach odkrywcza i nowatorska, a wiele treści zostało zweryfikowanych lub upublicznionych po raz pierwszy.
 

 • 1-10
 • 1-11
 • 1-12
 • 1-13
 • 1-14
 • 1-15
 • 1-16
 • 1-17
 • 1-18
 • 1-19
 • 1-2
 • 1-20
 • 1-21
 • 1-22
 • 1-23
 • 1-24
 • 1-25
 • 1-26
 • 1-3
 • 1-4
 • 1-5
 • 1-6
 • 1-7
 • 1-8
 • 1-9
 • 1
 

 

 

artykuły wyróżnione

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14